Wstęp do prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa

  Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 48.85 zł.

  Isbn 9788325599355
  Rok wydania 2017
  Stron 318
   

  Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:

  pojęcie prawa,
  role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,
  normy i przepisy prawne,
  tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa.

  Już w pracach nad poprzednim, dziesiątym wydaniem podręcznika nie uczestniczył inicjator i współtwórca poprzednich edycji, prof. dr hab. Piotr Winczorek. Nasz Nauczyciel i Przyjaciel zmarł 9 lutego 2015 r. Pozostali autorzy starali się wszakże zachować myśli i opinie prof. Piotra Winczorka, gdyż ogromna większość z nich zachowuje wciąż swoją aktualność. Oddając do druku obecne wydanie podręcznika wyrażamy nadzieję, że czytelnicy tej pracy zdołają przy jej pomocy poznać oraz zrozumieć szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa. Wiedza ta jest niezwykle istotna, gdyż służy rozstrzyganiu sporów i rozwiązywaniu problemów nierzadko o wielkim znaczeniu społecznym. Należy wszakże konkretne rozwiązania teoretyczne i praktyczne widzieć w kontekście dorobku nauk prawnych, orzecznictwa sądów oraz współczesnej myśli humanistycznej. Jedynie taki szeroki kontekst pozwala na posługiwanie się konkretnymi rozwiązaniami prawnymi ze zrozumieniem i ogranicza traktowanie ich wyłącznie jako arbitralnych instrumentów władzy publicznej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wstęp do prawoznawstwa