Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611413
  Rok wydania 2017
  Stron 296
   

  Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.

  Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.:  - jak prawidłowo formułować cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert,
  - czy można zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert,
  - w jakich sytuacjach należy odrzucić ofertę, a kiedy wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów,
  - jak postąpić w razie wycofania się wykonawcy, którego oferta została wybrana,
  - jaką rolę w wyborze najkorzystniejszej oferty odgrywa komisja przetargowa,
  - w jaki sposób powiadomić wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.  Czytelnik znajdzie też odpowiedź na pytanie, o czym warto pamiętać podczas zawierania umowy z wybranym wykonawcą i kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego należy unieważnić.

  Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę punktów? Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca, którego oferta została odrzucona?
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego