Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji

 • Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji

  Stępień Tadeusz

  Wydawnictwo TNOiK


  Cena 20.24 zł.

  Isbn 9788372857217
  Rok wydania 2013
  Stron 120
   

  Wszelkim zabiegom medycznym towarzyszą niełatwe problemy prawne. Rozważania w tej mierze są istotne z prakseologicznego punktu widzenia, zarówno dla środowiska prawniczego, jak też środowiska lekarskiego, a także dla osób leczących się i potencjalnych pacjentów. Obok analizy podstawowych uregulowań prawnych istotne znaczenie dla ich prawidłowej inerpretacji ma orzecznictwo Sądu Najwyższego.
  I. Uwagi wstępne.
  II. Wymogi transplantacji.
  III. Zgoda pacjenta.
  IV. Eksperyment medyczny.
  V. Niektóre problemy prawno-medyczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  Teksty wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji