Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań

 • Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań

  Barbara Gierusz, Roman Nilidziński

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 46.46 zł.

  Isbn 9788378043799
  Rok wydania 2017
  Stron 236
   

  Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór zadań zawiera wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i uwzględnia zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i wpisywanie rozwiązań. Przedstawione w opracowaniu zadania zostały pogrupowane w tematycznie jednorodne rozdziały, obejmujące następujące zagadnienia:

  aktywa pieniężne i rozrachunki
  materiały i towary
  aktywa trwałe
  wynagrodzenia
  produkty gotowe
  wynik finansowy – ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.


  Zbiór przeznaczony jest dla uczestników studiów podyplomowych i szkoleń dla samodzielnych i głównych księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań