Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD

 • Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD

  Jacek Piecha

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 108.19 zł.

  Isbn 9788325599492
  Rok wydania 2017
  Stron 168
   

  Książka odpowiada na potrzeby urzędników w zakresie uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej kolejnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczących zasad, na jakich można dokonywać wycinki drzew i krzewów. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z wycinką oraz kontroli, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Genezą wydania książki dotyczącej zasad wycinki drzew i krzewów były zmiany prawne rozszerzające uprawnienia właścicieli nieruchomości w tym zakresie. W niniejszej publikacji zawarto analizę przepisów nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. (ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach; Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) oraz kolejnej nowelizacji, która obowiązuje od 17 czerwca 2017 r. (ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074). Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i zdążyły już wzbudzić wiele wątpliwości i kontrowersji. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.

  Publikacja stanowi doskonały zbiór praktycznych informacji dla każdego urzędnika odpowiedzialnego w jednostce za wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, a także kontrolę tego stanu. Jest to kompendium wiedzy w zakresie zasad, na podstawie których można dokonać wyniki drzew i krzewów, i które w jednym miejscu skupia najważniejsze wytyczne prawne i udziela praktycznych wskazówek.

  Nasza publikacja została tak przygotowana, aby w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności związane z podejmowaniem decyzji o wydaniu zgody lub nie na wycinkę drzew lub krzewu. Dzięki licznym przykładom urzędnik otrzymuje jasny przegląd sytuacji, z którymi może się spotkać w codziennej pracy. Na przykład, jak ustalić opłaty za usunięcie drzew i krzewów? Czy też, jak przeprowadzić postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa? Kiedy zastosowanie znajdą wprowadzone 1 czerwca 2017 r. przepisy KPA dotyczące „milczącej zgody” lub nakładania kar?

  Najważniejszym elementem tego opracowania z punktu widzenia urzędnika jest omówienie problematyki:

  - nowej procedury „zgłoszeniowej” dotyczącej usunięcia drzewa i tzw. milczącej zgody, która stanowi całkowitą nowość w polskim prawie. Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła procedurę zgłoszeniową może bowiem powodować znaczne problemy w tym kontekście w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadziła przecież milczącą zgodę. Powstaje tu z perspektywy urzędnika problem stosowalności przepisów ustawy o ochronie przyrody i Kodeksu postępowania administracyjnego. Te kwestie są dokładnie wyjaśnione w rozdziale III i IV.
  - nakładania kar, co również związane jest z nowelizacją KPA z 1 czerwca 2017 r., ponieważ nowelizacja wprowadziła „zasady wymiaru kar administracyjnych”. Kwestie dotyczące problemu stosowalności KPA w tym zakresie są omówione w rozdziale VI.

  W naszej książce znajdą Państwo informacje m.in. o tym:

  - Czy w każdej sytuacji gmina musi być poinformowana o zamiarze dokonania wycinki drzew lub krzewów?
  - Czy właściciel nieruchomości może na swojej działce wyciąć drzewo bez zezwolenia?
  - Kiedy potrzebne jest uzyskanie zezwolenia, a kiedy wystarczy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa?
  - Kiedy zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a kiedy wojewódzki konserwator zabytków?
  - Jak przeprowadzić procedurę zgłoszeniową, która może zakończyć się tzw. milczącą zgodą organu?
  - Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew?
  - Jakie są przesłanki wydania zgody na wycinkę drzew?
  - W jakich przypadkach zgoda na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagana?
  - Kiedy oględziny miejsca wycinki drzew i krzewów są konieczne?
  - Jakie obowiązują opłaty za usunięcie drzewa?
  - Jakie kary pieniężne są przewidziane z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia?
  - Jakie obowiązki w zakresie zgłaszania wycinki drzew i krzewów mają takie podmioty jak np. zakład energetyczny lub spółdzielnia mieszkaniowa?
  - Jak powinna wyglądać procedura dotycząca wycinki drzew i krzewów, jeśli wiąże się ona z działalnością komercyjną?

  Bardzo istotnym – z punktu widzenia urzędników – atutem książki jest praktyczny opis dokumentów potrzebnych przy:

  - składaniu wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów a także
  - przy zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew,
  - postępowania o usunięcie drzewa,
  - nakładaniu kar administracyjnych z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia.

  Najważniejsze atuty publikacji to:

  - najbardziej aktualne opracowanie na rynku w zakresie wycinki drzew i krzewów (uwzględnia nowelizację z maja 2017 r.), uwzględnia również nowelizację KPA, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.,
  - praktyczne ujęcie zagadnienia z licznymi przykładami i orzecznictwem,
  - użyteczność w codziennej pracy,
  - uznani autorzy – z olbrzymim doświadczeniem praktycznym,
  - prosty i zrozumiały język.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD