Wydawnictwo CeDeWu wydawnictwo-księgarnia

 • Rachunkowość finansowa Szczypa Przewodnik po zadaniach z makroekonomii Baszyński Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność Podstawy turystyki
   
 • Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

  Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

  Wasielewska Marszałkowska Iwona

  Wydanie 2014
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główne funkcje i jaka jest współczesna rola spedytora, ale także podkreśla istotę logistycznych aspektów i pozwala na zrozumienie traktowania spedycj ...

 • Rachunkowość finansowa Szczypa

  Rachunkowość finansowa Szczypa

  Szczypa

  Wydanie 2014
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są: - wycena i ewidencja składników majątku - wycena i ewidencja składników kapitałów własnych i obcych - wycena i ewidencja kosztów i przychodów - obliczanie wynagrodzenia netto, zaliczek na podatek dochodowy ...

 • Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

  Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

  Kołosowska Bożena

  Wydanie 2013
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze. Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wy­miarze. Stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na ...

 • Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

  Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

  Maciej Nowak

  Wydanie 2009
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki. Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie: pozostając wiernym wymogom języka prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omówić poszczególne instytucje prawne,wyjaśniając je dodatk ...

 • Współczesna bankowość hipoteczna

  Współczesna bankowość hipoteczna

  Szelągowska Anna

  Wydanie 2010
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym, która łączy w sobie zagadnienia związane z systemami i instrumentami finansowania oraz refinansowania hipotecznego w skali krajowej i ogólnoświatowej. Wydarzenia na światowych rynkach finansowych, jakie miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI wie ...

 • Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Nawrot Wioletta

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Książka Rynek kapitałowy i jego rozwój stanowi pogłębiony i wielopłaszczyznowy analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim uczestniczące, instytucje organizuj?ce i nadzorują ...

 • Zarządzanie jakością w usługach publicznych

  Zarządzanie jakością w usługach publicznych

  Krzysztof Opolski, Modzelewski Piotr

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w polskim piśmiennictwie wypełnia wychodząc naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu książka autorstwa K. Opolskiego i P. Modzelewskiego pt. Zarządzanie j ...

 • Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej

  Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej

  Simon Krzysztof D.

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu przedsiębiorstwo bankowość usługi bankowe finansowanie pieniądze prawo finansowe kredyt bankowość inwestycyjna Książka przedstawia dojrzałą i usystematyzowaną koncepcję interdyscyplinarnego ujęcia problematyki restrukturyzacji finansowej firm w zmieniających się warunkach gospodarowania. Autor kieruje ją do ekonomistów, prawnikó ...