Wydawnictwo Currenda wydawnictwo-księgarnia

 • Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce
   
 • Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  Jerzy Bieluk, Andrzej Marciniak

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ora ...

 • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  Andrzej Marciniak

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Książka to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji sądowej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz judykatury poddali pogłębionej i kompleksowej analizie wiele problemów, z którym ...

 • Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Urszula Moszczyńska

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Urszula Moszczyńska przedstawiła w swojej pracy problem egzekucji przeciwko małżonkowi dłużnika i sposoby jego obrony. Temat pracy został bardzo trafnie wybrany, gdyż – jak zauważyła autorka – większość dłużników (osób fizycznych) pozostaje w związkach małżeńskich, a wówczas powstaje problem zaspokojenia wierzyciela z maj ...

 • Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

  Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

  Andrzej Marciniak

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. ...

 • Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  Mendrek

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Autorka swobodnie porusza się pośród analizowanych zagadnień, a dotyczy to zarówno ich strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W pracy zgromadzonych zostało wiele oryginalnych poglądów Autorki, zawsze konfrontowanych z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i judykatami ...

 • Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  Kołodziński

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na kształt polskiego modelu egzekucji świadczeń niepieniężnych. ...

 • Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  Currenda

  Wydanie 2014
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r. Wydawca pokłada nadzieję, iż niniejsza publikacja stanowić będzie użyteczne, pomocne, wygodne narzędzie oraz szybkie rozwiązanie w codziennej pracy pra ...

 • Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  Szczurek

  Wydanie 2011
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Wprowadzone zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie widać wyraźnego zwiększenia skuteczności egzekucji. Rodzi to potrzebę praktycznego wykorzystania w pełni możliwości obowiązujących unormowań, aby osiągnąć ten cel. Dostrzega się potrzebę szerszego i pełniejszego ustalania niezbędny ...