Wydawnictwo Elipsa wydawnictwo-księgarnia

 • Nowe karne prawo dowodowe SŁAWA PRZYBYLSKA JEJ PORTRET LISTAMI MALOWANY TWARDA
   
 • A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port

  A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port

  Ronen Shoshana

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa A study of a prominent figure on both Jewish and Polish political landscapes in the historical period which lasted from the beginning of the final years of the nineteenth century to the late 1930s, represents a scholarly undertaking of a particularly challenging nature. The project revives, so-to-speak, a practically forgotten epitome of the era, t ...

 • Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2

  Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2

  Gałganek Andrzej

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa W naukach społecznych, także w nauce o stosunkach międzynarodowych (dalej NSM) nadal dominuje ostra dystynkcja między wewnętrznością i zewnętrznością. Konstytuowała ona i nadal konstytuuje odrębność przedmiotów badań dyscyplin nauk społecznych, w szczególności socjologii i NSM. Odrzucamy tę dominującą perspektywę. Odwołując ...

 • Wędrówka za przestrzenią

  Wędrówka za przestrzenią

  Jurewicz Joanna

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. () Rygweda jest jedną z czterech Wed (dosłownie wiedza), które nal ...

 • Wędrówka za przestrzenią

  Wędrówka za przestrzenią

  Jurewicz Joanna

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. ( ) Rygweda jest jedną z czterech Wed (dosłownie wiedza), które na ...

 • O rozwoju mowy dziecka Dwa studia

  O rozwoju mowy dziecka Dwa studia

  Porayski Pomsta Józef

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym: Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka przedstawia stan, historię oraz główne kierunki badań na tle kierunków głównie lingwistycznych; Studium II Zagadnienie normy rozwojowej werbaln ...

 • Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

  Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

  Najda Magdalena

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między jednostkami, jako patologię zarządzania, jako znak czasów, w których osobisty sukces i wyścig po wygodne życie stały się najważniejszymi celami, ko ...

 • Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

  Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

  Soroka Paweł

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Głównym celem pracy jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego, określenie całokształtu jego celów, zarówno ogólnych jak i szczegółowych oraz sposobów, metod postępowania, instrumentów i narzędzi osiągania założonych celów. (...) W swoich rozważaniach autor, odnosząc się do praktycznych przykładów ...

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności

  Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności

  Potyrała Anna

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo Elipsa Nowatorski charakter pracy wynika z faktu zaprezentowania nie tylko genezy i istoty aktywności ONZ, ale przede wszystkim wskazania i oceny efektów praktycznych działań organizacji na przełomie lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych kryzysów uchodźczych. W niniejszej pracy poszukiwane są odpowiedzi na pytanie o czynniki determinuj ...