Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

 • Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

  Gawroński Krzysztof, Marciniak Lidia

  Wolters Kluwer


  Cena 170.14 zł.

  Isbn 9788381078092
  Rok wydania 2017
  Stron 760
   

  Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustawę o systemie oświaty. Prezentowane wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:
  - zakładanie, prowadzenie, likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych,
  – przekształcanie publicznych szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego,
  – przekształcanie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w okresie reformy ustroju szkolnego,
  – powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich,
  – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
  – kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
  – wewnętrzne prawo szkolne,
  – pomoc materialna dla uczniów,
  – zarządzanie informacją,
  – rekrutacja do szkół i przedszkoli. Opracowanie ma na celu ułatwienie czytelnikowi rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające