Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

 • Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

  Fedak Zdzisław

  Wydawnictwo Rachunkowość


  Cena 169.85 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788363251171
  Rok wydania 2017
  Stron 600
   

  Już w listopadzie w sprzedaży najnowsze wydanie książki wydawnictwa Rachunkowość - Zamknięcie roku 2017.

  Wysyłka zakupionej książki nastąpi zaraz po wydaniu.

  Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
  Książka Zamknięcie roku 2017 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony.
  W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
  - wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
  Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
  - rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość