Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

 • Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

  Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Grzegorz Mazurek

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611444
  Rok wydania 2017
  Stron 308
   

  Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy. Czytelnik dowie się, jak tworzyć protokół postępowania i wewnętrzny regulamin udzielania tego typu zamówień, sporządzać i przekazywać do Prezesa UZP roczne sprawozdanie oraz jak przebiega kontrola zamówień. Pozna zasady i procedury obowiązujące podczas udzielania zamówień społecznych o wartości poniżej 750 tys. euro. W drugiej części opracowania – na podstawie praktycznych przykładów i analizy najnowszego orzecznictwa KIO – opisane zostały kwestie związane ze stosowaniem aspektów społecznych w poszczególnych grupach najczęściej zamawianych usług, niebędących usługami społecznymi. Wyjaśniono m.in., jak z uwzględnieniem takich aspektów promować wykonawców, którzy zatrudniają swoich pracowników na podstawie umowy o pracę lub chcą realizować zamówienia sprzyjające integracji społecznej i zawodowej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych