Zamówienia publiczne w 3 krokach

 • Zamówienia publiczne w 3 krokach

  Hryc Ląd Agata, Czeluśniak Marcin

  Wiedza i Praktyka


  Cena 78.55 zł.

  Isbn 9788326962134
  Rok wydania 2017
  Stron 297
   

  Książka jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016-2017 roku. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykłady pomogą uniknąć błędów oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. okazała się prawdziwą rewolucją. Zmiany dotknęły prawie każdy etap postępowania, pojawiło się też dużo nowości. Gruntownie zaktualizowane wydanie książki „Zamówienia publiczne w 3 krokach” (stan prawny na kwiecień 2016 r.) jest wygodnym i bardzo praktycznym przewodnikiem przez każdy etap postępowania – od przygotowania procedury, przez samo postępowanie, aż po realizacją i ewentualną zmianę umowy. W książce znajdują się liczne przykłady, które ułatwią zrozumienie i stosowanie przepisów, wskazówki postępowania, a także odniesienia do orzecznictwa, które najlepiej odzwierciedla praktykę stosowania Pzp. Wybrane zagadnienia opisane w książce:

  - zasady udzielania zamówień publicznych,
  - opis przedmiotu zamówienia,
  - szacowanie wartości zamówienia,
  - warunki udziału,
  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  - komisja przetargowa,
  - wadium i tajemnica przedsiębiorstwa,
  - ogłoszenie o zamówieniu,
  - wybór wykonawcy i ocena spełniania warunków udziału,
  - postępowanie odwoławcze,
  - podpisanie umowy o zamówienie publiczne
  - aneksowanie i odstąpienie od umowy
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamówienia publiczne w 3 krokach