Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

 • Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

  Ewa Marcjoniak

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381076883
  Rok wydania 2017
  Stron 596
   

  Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:

  - tytuł pisma;
  - przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
  - proponowana treść pisma;
  - wskazówki dla opracowujących pismo.

  Obecne wydanie uzupełniono o nowe rodzaje pism dotyczące m.in. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przedłużenia terminu związania ofertą, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Materiał przedstawiony w publikacji umożliwi Czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu.

  Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej