Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Ewaryst Kowalczyk

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 180.79 zł.

  Isbn 9788365611208
  Rok wydania 2017
  Stron 540
   

  Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowanie pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania tego typu zamówień. Z książek dowiesz się, jak:

  - poprawnie ustalać wartości zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
  - zawrzeć umowę o zamówienie w procedurach: złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu, opisanych w kodeksie cywilnym,
  - tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
  - uniknąć nieprawidłowości mogących skutkować zarzutem dotyczącym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

  Książki zostały wzbogacone o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawierają rozbudowaną część praktyczną, na którą składają się wzory regulaminów, procedur i oświadczeń, jakie można zastosować przy udzielaniu zamówień do 30 tys. euro. Wszystkie dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych