Zarządzanie finansami - podstawy, teoria, praktyka

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWY TEORETYCZNE
   
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

  Biczysko Władysław Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i finansów. Jest to pierwszy polski podręcznik kompleksowo ujmujący tę tematykę, a w szczególności. Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej

  Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej

  Wójcik Agnieszka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Difin
  Książka jest poświęcona tematyce zarządzania finansami w branży deweloperskiej. Zaprezentowano w niej specyfikę branż sezonowych, w tym branży deweloperskiej jako branży sezonowej. Na podstawie badań rynkowych wyselekcjonowano podstawowe modele zarządzania finansami w tym sektorze, omówiono schemat ich funkcjonowania oraz preferowane n. Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami

  Zarządzanie finansami

  Rutkowski Andrzej Wydanie 2016

  Wydawnictwo PWE
  Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany, kt. Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność

  Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność

  Lubińska Teresa, Będzieszek Marcin, Marska Dzioba Natalia Wydanie 2015

  Wydawnictwo Difin
  Publikacja jest kontynuacją dyskusji nad problematyką zarządzania finansami publicznymi w kontekście planowania wieloletniego, efektywności zadań publicznych i benchmarkingu. Myślą przewodnią jest poszukiwanie rozwiązań, które na bazie kolejnych badań naukowych i doświadczeń wdrożeniowych sprzyjać będą doskonaleniu procesów proe. Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWY TEORETYCZNE

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWY TEORETYCZNE

  KORALUN BEREŹNICKA JULIA Wydanie 2008

  Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni Wydawnictwo
  Niniejszy podręcznik został opracowany głównie z myślą o studentach kierunków ekonomicznych. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób, które z zagadnieniami finansów przedsiębiorstw stykają się po raz pierwszy. Dlatego też zakres poruszanych zagadnień został ograniczony do podstawowych problemów zarządzania finansami przedsi. Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

  Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

  Szczepankowski Piotr Wydanie 2015

  Wydawnictwo Vizja PressIT
  Zmiany w otoczeniu ekonomicznym działalności przedsiębiorstw Problemy finansowania przedsiębiorstw Rynek kapitałowy, problemy wyceny i decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa . Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

  Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

  Szczepankowski Piotr Wydanie 2015

  Wydawnictwo Vizja PressIT
  Zmiany w otoczeniu ekonomicznym działalności przedsiębiorstw Problemy finansowania przedsiębiorstw Rynek kapitałowy, problemy wyceny i decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa . Książka w dziale Zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami

  Zarządzanie finansami

  Brigham Eugene, Houston Joel, Sałbut Bartosz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  Książka jest cenionym na świecie źródłem wiedzy o zarządzaniu finansami, przeznaczonym dla menedżerów i studentów studiów MBA. Publikacja jest doskonale napisana, zawiera niezbędną teorię, jasne pomysły i przykłady praktyczne. Mocną stroną książki jest skupienie uwagi na codziennych, finansowych decyzjach podejmowanych w przedsi. Książka w dziale Zarządzanie finansami