Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

 • Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

  Milena Kaniewska Środecka, Podatki w praktyce

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 137.93 zł.

  Isbn 9788381280280
  Rok wydania 2017
  Stron 400
   

  Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932 ze zm.). Zmiany te weszły w życie 1.1.2017 r. i miały na celu dostosowanie obowiązującego prawa do rekomendacji OECD dotyczących Cen Transferowych. Publikacja Zarządzanie ryzykiem cen transferowych zawiera omówienie m.in. następujących zagadnień:
  -
  - rozdział 1 – omawia skomplikowaną problematykę cen transferowych w kontekście międzynarodowym i krajowym;
  - rozdział 2 – poświęcony jest rozwiązaniom obowiązującym od 2017 r., w tym m.in.:
  - terminowi sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  - obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji o wartości poniżej limitów,
  - obowiązkowi sporządzenia przez polskich podatników master file w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,
  - dokumentacji lokalnej – tzw. local file,
  - analizie porównywalności,
  - dokumentacji grupowej – tzw. master file;
  - rozdział 3 – skupiony jest na metodach ustalania cen:
  - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  - metoda rozsądnej marży (koszt plus),
  - metoda ceny odsprzedaży,
  - metoda marży transakcyjnej netto (TNMM),
  - metoda podziału zysku;
  - rozdział 4 – stanowi omówienie kluczowych obszarów ryzyk cen transferowych:
  - dokumentacja cen transferowych,
  - holdingi,
  - restrukturyzacje,
  - niedostateczna kapitalizacja,
  - nieodpłatne gwarancje,
  - pożyczki;
  - rozdział 5 – opisuje natomiast proces zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz wskazuje kluczowe obszary działań, które powinny zostać podjęte przez podatników zarówno na etapie transakcji jak i w trakcie jej realizacji:
  - weryfikacja transakcji ex ante,
  - audyt transakcji z podmiotami powiązanymi,
  - spójna polityka cen transferowych w grupie podmiotów powiązanych,
  - dokumentacja podatkowa,
  - restrukturyzacja działalności gospodarczej,
  - dowody realizacji transakcji z podmiotem powiązanym.

  Publikacja Zarządzanie ryzykiem cen transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla:
  -
  - przedsiębiorców,
  - pracowników administracji skarbowej,
  - doradców podatkowych,
  - specjalistów w zakresie cen transferowych,
  - menadżerów podatkowych,
  - głównych księgowych,
  - radców prawnych, sędziów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zarządzanie ryzykiem cen transferowych