Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

 • Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

  Martyna Wilbrandt Gotowicz

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381076265
  Rok wydania 2017
  Stron 616
   

  W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.:

  - pojęcie i systematykę postępowania administracyjnego,
  - dekodyfikację, atomizację i autonomizację procedur administracyjnych,
  - pojęcie, podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym,
  - pojęcie, modele i przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych,
  - koncepcje doktrynalne pochodne europeizacji prawa,
  - konsekwencje europeizacji prawa, w tym współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych,
  - wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego przez organ krajowy, jego przebieg, rozstrzygnięcia oraz ich trwałość.

  Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, powinna zainteresować również pracowników organów administracji publicznej stosujących prawo unijne, a także pracowników naukowych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne