Zobowiązania część szczegółowa

 • Zobowiązania część szczegółowa

  Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 48.85 zł.

  Isbn 9788325598747
  Rok wydania 2017
  Stron 424
   

  Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:

  umowy regulujące przeniesienie praw,
  umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,
  umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,
  umowy o funkcji alimentacyjnej,
  umowę ubezpieczenia, umowę spółki.
  Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, umowy rachunku bankowego, ubezpieczeń gospodarczych oraz gier hazardowych. Zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę.
  W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem poglądów piśmiennictwa i judykatury. W niniejszej aktualizacji podręcznika zostały uwzględnione zmiany ustawowe, jakie nastąpiły w okresie dwóch lat od jego ostatniego wydania. Dotyczy to m.in. nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego regulujących formę czynności prawnych, zmian w Prawie bankowym odnoszących się do umów rachunku bankowego, nowych unormowań wprowadzonych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i w przepisach ustawy o grach hazardowych. Ponadto, uzupełniono informacje w zakresie literatury i orzecznictwa. Zważywszy na tematykę książki i aktualność prezentowanego materiału, może ona zainteresować również praktykę prawniczą.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zobowiązania część szczegółowa