Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

 • Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

  Krzysztof Sobieralski, Krzysztof Sobieralski, Ilona Szczygieł Grudl, Anna Solner

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611390
  Rok wydania 2017
  Stron 276
   

  Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Autorzy szczegółowo omawiają przebieg postępowania wywołanego złożeniem odwołania lub wniosku oraz przypadki, w których wniesienie tych środków zaskarżenia jest niemożliwe. Wyjaśniają również kwestie formalne, takie jak termin właściwy do złożenia wniosku lub odwołania przez beneficjenta oraz zebranie i przedstawienie niezbędnego materiału dowodowego. Dużo uwagi poświęcają zagadnieniu wykonalności decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz sytuacjom, w których wykonanie decyzji zostaje wstrzymane. Opracowanie jest kierowane do beneficjentów środków unijnych, pracowników organów orzekających o konieczności zwrotu tych środków ze względu na ich wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, a także do adwokatów, radców prawnych i sędziów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji