Systemy zarządzania jakością i środowiskiem

 • Systemy zarządzania jakością i środowiskiem

  Tadeusz Borys, Piotr Rogal

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 83-7011-849-5
  Rok wydania 2007
  Stron 151
   

  Podręcznik ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie studentów kierunków ekonomia, zarządzanie czy ochrona środowiska na uporządkowaną wiedzę o systemach zarządzania jakością i systemach zarządzania środowiskowego. Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz zamieszczonego w końcowej części zestawu pytań kontrolnych ułatwiających sprawdzenie stopnia zrozumienia treści zawartych w poszczególnych częściach podręcznika. Ponadto we wstępie do każdego rozdziału -dla zwrócenia uwagi czytelnika na najważniejsze zagadnienia - zawarto krótkie pytania, na które powinien on umieć odpowiedzieć po zapoznaniu się z treścią rozdziału. Intencją autorów było opracowanie takiego podręcznika, którego zawartość merytoryczna stanowiłaby niezbędne kompendium wiedzy o teorii i praktyce zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, opartej na podejściu systemowym.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Systemy zarządzania jakością i środowiskiem