Systemy zarządzania jakością i środowiskiem

 • Systemy zarządzania jakością i środowiskiem

  Tadeusz Borys, Piotr Rogal

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 8370118495
  Rok wydania 2007
  Stron 151
   

  Podręcznik ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie studentów kierunków ekonomia, zarządzanie czy ochrona środowiska na uporządkowaną wiedzę o systemach zarządzania jakością i systemach zarządzania środowiskowego. Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz zamieszczonego w końcowej części zestawu pytań kontrolnych ułatwiających sprawdzenie stopnia zrozumienia treści zawartych w poszczególnych częściach podręcznika. Ponadto we wstępie do każdego rozdziału -dla zwrócenia uwagi czytelnika na najważniejsze zagadnienia - zawarto krótkie pytania, na które powinien on umieć odpowiedzieć po zapoznaniu się z treścią rozdziału. Intencją autorów było opracowanie takiego podręcznika, którego zawartość merytoryczna stanowiłaby niezbędne kompendium wiedzy o teorii i praktyce zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, opartej na podejściu systemowym.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Systemy zarządzania jakością i środowiskiem