INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Podatki 2016 cz.1 VAT 2016 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016 Kodeks pracy 2016 z komentarzem Zamknięcie roku 2015
   
 • Podatki 2016 cz.1 VAT 2016

  Podatki 2016 cz.1 VAT 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 1 stycznia 2016 roku zostanie wprowadzona do ustawy o VAT tzw. preproporcja. Zmieniają się zasady ustalania właściwości urzędu w sprawach VAT. Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2016 r. będą również obowiązywały nowe formularze deklaracji VAT. Książka Podatki 2016 cz.1 VAT 2016 zawiera:- Komplet nowych formularzy VAT, obowi ...

 • Podatki 2016 cz.2 PIT CIT RYCZAŁT 2016

  Podatki 2016 cz.2 PIT CIT RYCZAŁT 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 1 stycznia 2016 roku w podatkach dochodowych obowiązuje zasada dokonywania korekty przychodów i kosztów na bieżąco, a nie jak do końca 2015 r. nakazywały to robić organy podatkowe – zawsze wstecz. Zlikwidowany został również obowiązek dokonywania korekty kosztów z tytułu należności nieuregulowanych w terminie. Książka Podatki ...

 • Podatki 2016 cz.3 Ordynacja podatkowa 2016

  Podatki 2016 cz.3 Ordynacja podatkowa 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 1 stycznia 2016 roku zostały wprowadzone liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Zmiany obejmują m.in. zasady wydawania interpretacji podatkowych, udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych, zasad naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych , doręczania pism i prowadzenia postępowania podatkowego. Książka Podatki 2016 za ...

 • Świadczenia motywacyjne dla uczniów i nauczycieli

  Świadczenia motywacyjne dla uczniów i nauczycieli

  Jaworski Leszek

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Spis treści: ŚWIADCZENIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Świadczenia motywacyjne dla uczniów i nauczycieli Świadczenia motywacyjne dla uczniów Świadczenia motywacyjne dla nauczycieli ...

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2016 roku. W książce: - Zasady prowadzenia księgi, - Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań), - Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowy ...

 • Koszty 2016 po zmianach

  Koszty 2016 po zmianach

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Z początkiem 2016 roku w ustawach o podatkach dochodowych wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in., jak od 2016 roku:- rozliczać dla celów KUP niezapłacone faktury,- korygować KUP,- kwalifikować wydatki związane z obejmowaniem dzieci pracowników opieką. Ponadto ...

 • Kodeks pracy 2016 z komentarzem

  Kodeks pracy 2016 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja omawia rewolucyjne zmiany dla pracowników i pracodawców, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku: - zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę,- nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony,- zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych,- nowe zasady łączenia pracy z urlopami ...

 • Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach

  Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. TRZYNASTKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach Zasady przyznawania trzynastki Ustalanie wysokości trzynastki Wypłata trzynastki Błędy przy przyznawaniu i wypłacie trzynastki Opodatkowanie i oskładkowanie trzynastki Zasady wliczania trzynastki do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ...