INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015 Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT
   
 • Książka Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015

  Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy z oznaczeniem dni tygodnia. W kalendarium znajdują się również wszystkie ...

 • Książka Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: czasu pracy, zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zawierania i rozwi ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Podatki 2015 cz. 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w procedurze podatkowej , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera teksty: - Ordynacji podatkowej - ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) - wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2015 r. wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych ...

 • Książka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W książce zasady prowadzenia księgi, rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowy ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT

  Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Poradnik gazety prawnej zawiera komplet przepisów obowiązujących w zakresie VAT (stan prawny na 1 stycznia 2015r.). Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. Komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2015 r. w formie przewodnika po zmianach. ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 2 Ustawy PIT, CIT i Ryczałt

  Podatki 2015 cz. 2 Ustawy PIT, CIT i Ryczałt

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w podatkach dochodowych. Poradnik gazety prawnej zawiera: - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT); - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta ...

 • Książka Encyklopedia księgowego

  Encyklopedia księgowego

  Marzena Nikiel

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. jednostki sektora finansów publicznych. Specjalistyczna encyklopedia dla kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników komórki finansowo-księgowej i innych komórek merytorycznych oraz radców prawnych obsługujących daną jednostkę sektora finansów publicznych, a także studentów i słuchaczy studiów podyplomowy ...

 • Książka PIT-y 2014 cd Poradnik gazety prawnej

  PIT-y 2014 cd Poradnik gazety prawnej

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Książka zawiera informacje o rozliczeniach pracownika, emeryta i rencisty, osoby prowadzącej działalność wykonywaną osobiście, przedsiębiorcy. Zasadach rozliczania dochodów osiąganych ze wszystkich rodzajów źródeł przychodów. Ulgach podatkowych odliczanych od dochodu i od podatku, w tym najnowsze zasady rozliczania ulgi na dzieci. ...