INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Praktyczny leksykon VAT Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015 Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015
   
 • Książka Praktyczny leksykon VAT

  Praktyczny leksykon VAT

  Joanna Dmowska

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie, na przykładach, wyjaśnia, jak prawidłowo: - odliczać VAT, - wystawiać faktury, - ustalać datę powstania obowiązku podatkowy, - określać wysokość podstawy opodatkowania. Prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obro ...

 • Książka Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: czasu pracy, zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zawierania i rozwi ...

 • Książka Klasyfikacja budżetowa 2015

  Klasyfikacja budżetowa 2015

  Gąsiorek

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Wysyłka luty/marzec. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfi ...

 • Książka Podatki 2015 cz 2 Ustawy PIT CIT i Ryczałt

  Podatki 2015 cz 2 Ustawy PIT CIT i Ryczałt

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w podatkach dochodowych. Poradnik gazety prawnej zawiera: - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT); - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta ...

 • Książka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W książce zasady prowadzenia księgi, rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowy ...

 • Książka Podatki 2015 cz 1 Ustawa VAT Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT

  Podatki 2015 cz 1 Ustawa VAT Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Poradnik gazety prawnej zawiera komplet przepisów obowiązujących w zakresie VAT (stan prawny na 1 stycznia 2015r.). Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. Komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2015 r. w formie przewodnika po zmianach. ...

 • Książka Podatki 2015 cz 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Podatki 2015 cz 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w procedurze podatkowej , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera teksty: - Ordynacji podatkowej - ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) - wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2015 r. wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych ...

 • Książka Podatki 2015 cz 4 Podatki od spadków i darowizn PCC

  Podatki 2015 cz 4 Podatki od spadków i darowizn PCC

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. podatki i opłaty lokalne , Przewodnik po zmianach przepisów , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera ustawy: - o podatku od spadków i darowizn, - o podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatkach i opłatach lokalnych - opłacie skarbowej - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw W ujednoliconych tekstach przepisów zostały wyróżni ...