INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Kodeks pracy 2015 z komentarzem Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015 Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015
   
 • Książka Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: czasu pracy, zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zawierania i rozwi ...

 • Książka Klasyfikacja budżetowa 2015

  Klasyfikacja budżetowa 2015

  Gąsiorek

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Wysyłka luty/marzec. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfi ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 2 Ustawy PIT, CIT i Ryczałt

  Podatki 2015 cz. 2 Ustawy PIT, CIT i Ryczałt

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w podatkach dochodowych. Poradnik gazety prawnej zawiera: - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT); - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta ...

 • Książka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W książce zasady prowadzenia księgi, rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowy ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT

  Podatki 2015 cz. 1 Ustawa VAT, Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w VAT

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Poradnik gazety prawnej zawiera komplet przepisów obowiązujących w zakresie VAT (stan prawny na 1 stycznia 2015r.). Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. Komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2015 r. w formie przewodnika po zmianach. ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Podatki 2015 cz. 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w procedurze podatkowej , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera teksty: - Ordynacji podatkowej - ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) - wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2015 r. wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych ...

 • Książka Podatki 2015 cz. 4 Podatki od spadków i darowizn, PCC

  Podatki 2015 cz. 4 Podatki od spadków i darowizn, PCC

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. podatki i opłaty lokalne , Przewodnik po zmianach przepisów , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera ustawy: - o podatku od spadków i darowizn, - o podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatkach i opłatach lokalnych - opłacie skarbowej - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw W ujednoliconych tekstach przepisów zostały wyróżni ...

 • Książka 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.

  100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera odpowiedzi na wybrane trudne i kontrowersyjne pytania dotyczące m.in ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę, przyznawania i rozliczania świadczeń pozapłacowych, w tym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu socjalno-bytowego i funduszu związków zawodowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisó ...