INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi PDOF i PKPiR 2016 kodeks księgowego Podatki 2016 cz.1 VAT 2016
   
 • Kodeks pracy 2016 z komentarzem

  Kodeks pracy 2016 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja omawia rewolucyjne zmiany dla pracowników i pracodawców, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku: - zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę,- nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony,- zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych,- nowe zasady łączenia pracy z urlopami ...

 • Podatki i opłaty lokalne opłata reklamowa 2016

  Podatki i opłaty lokalne opłata reklamowa 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 roku wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Publikacja ...

 • Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Komentarz przygotowany przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską, Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian w 2016 roku. W sposób przystępny przedstawia skutki z ...

 • Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach tom 2

  Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach tom 2

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 a wydatki strukturalne Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Koszty podróży służbowych Wynagrodzenia Zakup sprzętu i wyposażenia Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Remonty i infrastruktura teletechniczna Prenumerata czasopism oraz zakup książek Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Pomoc społeczn ...

 • Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi

  Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS pytania i odpowiedzi

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Czy od 22 lutego 2016 r. będzie można zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy, jeśli przewiduje to umowa przedwstępna zawarta w 2015 r. Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo od 22 lutego 2016 r. Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia trzeba konsultować z pracownikiem Czy pr ...

 • PDOF i PKPiR 2016 kodeks księgowego

  PDOF i PKPiR 2016 kodeks księgowego

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Zmniejszenie stawek niektórych płatności Odzysk odpadów na potrzeby własne Płatności dotyczące powierzchni upraw Wzorce dotyczące spółki jawnej, komandytowej i spółki z o.o. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Ulga na nowe technologie – rozliczenie w zeznaniu rocznym Wydatki na odśnieżanie jako koszty podatkowe Do końca lutego pracodawcy musz ...

 • Podatek od spadków darowizn 2016

  Podatek od spadków darowizn 2016

  Infor

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 18 października 2015 r. zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy są lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostawione przez spadkodawcę została ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. W publikacji pr ...

 • Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

  Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

  Niemiec Renata

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Zakres informacyjny sprawozdań budżetowych Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych – w przykładach Nowe rozdziały w rocznych sprawozdaniach budżetowych jednostek oświatowych ...