INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • Praktyczny leksykon VAT Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015 Praktyczne aspekty prawa pracy Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian
   
 • Książka 100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera zbiór najtrudniejszych pytań w zakresie urlopów wypoczynkowych jakie pojawiają się w praktyce specjalistów ds. kadr i płac. Najważniejsze zagadnienia dotyczą: nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, ustalania wymiaru urlopów, udzielania wypoczynku pracownikom oraz naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoc ...

 • Książka Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Woźniak Renata

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Proponowany w książce zbiór haseł pokrywa nie tylko obszar właściwy działalności własnej controllera w przedsiębiorstwie, ale także dyscyplin pokrewnych, m.in.. Rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, zarządzania strategicznego, systemów informacyjnych. Dobór pojęć obejmuje te koncepcje, które współczesny menedżer i ...

 • Książka 100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

  100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na pytania związane z realizacją prawa do odliczenia VAT naliczonego, po wprowadzeniu od 1 kwietnia 2015 r. wskaźnika odliczenia według „pre-proporcji”. Realizacja prawa do odliczenia jest związana z licznymi obowiązkami formalnymi, a nieprawidłowości w odliczaniu VAT mogą spowodować powstanie zal ...

 • Książka Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: czasu pracy, zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zawierania i rozwi ...

 • Książka Praktyczny leksykon VAT

  Praktyczny leksykon VAT

  Joanna Dmowska

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie, na przykładach, wyjaśnia, jak prawidłowo: - odliczać VAT, - wystawiać faktury, - ustalać datę powstania obowiązku podatkowy, - określać wysokość podstawy opodatkowania. Prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obro ...

 • Książka Klasyfikacja budżetowa 2015

  Klasyfikacja budżetowa 2015

  Gąsiorek

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Wysyłka luty/marzec. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfi ...

 • Książka Podatki 2015 cz 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Podatki 2015 cz 3 Ustawy Ordynacja i NIP

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Akty wykonawcze, Przewodnik po zmianach w procedurze podatkowej , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera teksty: - Ordynacji podatkowej - ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) - wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2015 r. wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych ...

 • Książka Podatki 2015 cz 4 Podatki od spadków i darowizn PCC

  Podatki 2015 cz 4 Podatki od spadków i darowizn PCC

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. podatki i opłaty lokalne , Przewodnik po zmianach przepisów , CD. Poradnik gazety prawnej zawiera ustawy: - o podatku od spadków i darowizn, - o podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatkach i opłatach lokalnych - opłacie skarbowej - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw W ujednoliconych tekstach przepisów zostały wyróżni ...