INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości Praktyczny leksykon VAT Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015
   
 • Książka VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Stan prawny na 1 lipca 2015 r., z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. Zawiera: - Komplet nowych formularzy VAT, obowiązujących od 1 lipca 2015 r. na płycie CD i online,- Ujednolicony tekst ustawy o VAT (z wyróżnionymi w tekście zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2015 r. i stycznia 2016 r.),- Komplet rozporządzeń wykonawczych do ust ...

 • Książka Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową. - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Instrukcja w s ...

 • Książka Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości

  Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości

  Wojdowski

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Prowadzenie działalności przez jednostki sektora finansów publicznych wiąże się z wystąpieniem wszelkiego rodzaju rozrachunków. Mogą one dotyczyć zarówno różnych tytułów, jak i kontrahentów (instytucji). Rozrachunki stanowią jeden z najważniejszych elementów w każdej księgowości. Kategoria rozrachunków obejmuje należności i ...

 • Książka 100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera zbiór najtrudniejszych pytań w zakresie urlopów wypoczynkowych jakie pojawiają się w praktyce specjalistów ds. kadr i płac. Najważniejsze zagadnienia dotyczą: nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, ustalania wymiaru urlopów, udzielania wypoczynku pracownikom oraz naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoc ...

 • Książka Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Woźniak Renata

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Proponowany w książce zbiór haseł pokrywa nie tylko obszar właściwy działalności własnej controllera w przedsiębiorstwie, ale także dyscyplin pokrewnych, m.in.. Rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, zarządzania strategicznego, systemów informacyjnych. Dobór pojęć obejmuje te koncepcje, które współczesny menedżer i ...

 • Książka 100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

  100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na pytania związane z realizacją prawa do odliczenia VAT naliczonego, po wprowadzeniu od 1 kwietnia 2015 r. wskaźnika odliczenia według „pre-proporcji”. Realizacja prawa do odliczenia jest związana z licznymi obowiązkami formalnymi, a nieprawidłowości w odliczaniu VAT mogą spowodować powstanie zal ...

 • Książka Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  Kuźniar Aleksander

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: czasu pracy, zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zawierania i rozwi ...

 • Książka Praktyczny leksykon VAT

  Praktyczny leksykon VAT

  Joanna Dmowska

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie, na przykładach, wyjaśnia, jak prawidłowo: - odliczać VAT, - wystawiać faktury, - ustalać datę powstania obowiązku podatkowy, - określać wysokość podstawy opodatkowania. Prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obro ...