INFOR PL S.A. wydawnictwo-księgarnia

 • VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości Praktyczny leksykon VAT Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015
   
 • Książka Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Od 1 lipca 2015 r. zmienia się rozliczenie VAT od dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Nowe obowiązki będą mieli również dostawcy tzw. towarów wrażliwych. Dlatego ustawodawca wprowadza nowe formularze i zmienia dotychczasowe deklaracje VAT. Z publikacji „Dokumentacja VAT po zmianach” dowiesz się m.in.: - Kto będzie sk ...

 • Książka VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Stan prawny na 1 lipca 2015 r., z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. Zawiera: - Komplet nowych formularzy VAT, obowiązujących od 1 lipca 2015 r. na płycie CD i online, - Ujednolicony tekst ustawy o VAT (z wyróżnionymi w tekście zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2015 r. i stycznia 2016 r.), - Komplet rozporządzeń wykonawczych do ...

 • Książka VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Stan prawny na 1 lipca 2015 r., z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. Zawiera: - Komplet nowych formularzy VAT, obowiązujących od 1 lipca 2015 r. na płycie CD i online,- Ujednolicony tekst ustawy o VAT (z wyróżnionymi w tekście zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2015 r. i stycznia 2016 r.),- Komplet rozporządzeń wykonawczych do ust ...

 • Książka Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

  Infor

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową. - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Instrukcja w s ...

 • Książka Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości

  Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości

  Wojdowski

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Prowadzenie działalności przez jednostki sektora finansów publicznych wiąże się z wystąpieniem wszelkiego rodzaju rozrachunków. Mogą one dotyczyć zarówno różnych tytułów, jak i kontrahentów (instytucji). Rozrachunki stanowią jeden z najważniejszych elementów w każdej księgowości. Kategoria rozrachunków obejmuje należności i ...

 • Książka Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

  Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

  Maria Hass-Symotiuk

  Wydanie 2012
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. Zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa. Umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej ...

 • Książka 100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  100 pytań o urlopy wypoczynkowe

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Publikacja zawiera zbiór najtrudniejszych pytań w zakresie urlopów wypoczynkowych jakie pojawiają się w praktyce specjalistów ds. kadr i płac. Najważniejsze zagadnienia dotyczą: nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, ustalania wymiaru urlopów, udzielania wypoczynku pracownikom oraz naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoc ...

 • Książka Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Leksykon controllera Uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć

  Woźniak Renata

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa INFOR PL S.A. Proponowany w książce zbiór haseł pokrywa nie tylko obszar właściwy działalności własnej controllera w przedsiębiorstwie, ale także dyscyplin pokrewnych, m.in.. Rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, zarządzania strategicznego, systemów informacyjnych. Dobór pojęć obejmuje te koncepcje, które współczesny menedżer i ...