BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 • Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą) BHP w praktyce Rączkowski Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP
   
 • Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

  Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Sal. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy

  Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy

  Kaźmierczak Aleksandra Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz dotyczący wypadków przy pracy obfituje w liczne przykłady i odniesienia do konkretnych sytuacji z życia firm. Problemy te zostały przedstawione w kontekście wykładni prawa (wielokrotnie przywoływane orzecznictwo sądowe). Poradnik, kierowany głównie do pracodawców i służb bhp, poza szczegółowym omówieniem przepisów prawny. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Gastronomia dokumenty bhp

  Gastronomia dokumenty bhp

  Rafał Kępka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Zbiór 40 wzorów dokumentów oraz 6 list kontrolnych związanych z realizacją zadań bhp w gastronomii. Wszystkie szablony dokumentów zostały dostosowane do ostatnich zmian w prawie. Przygotowane przez ekspertów wzory gwarantują bezpieczeństwo prawne. Szablony są gotowe do uzupełnienia i wydruku co oszczędza czas i pozwala skupić się na. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Biuro dokumenty bhp

  Biuro dokumenty bhp

  Rafał Kępka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Zbiór 42 wzory dokumentów oraz 12 list kontrolnych związanych z realizacją zadań bhp w biurze. Wszystkie szablony dokumentów zostały dostosowane do ostatnich zmian w prawie. Przygotowane przez ekspertów wzory gwarantują bezpieczeństwo prawne. Szablony są gotowe do uzupełnienia i wydruku co oszczędza czas i pozwala skupić się na ważn. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

  Andrzej Uzarczyk Wydanie 2009

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są procesy technologiczne przetwarzające materiały i surowce. Stopień natężenia czynników szkodliwych decyduje o tym, czy środowisko pracy jest uciążliwe, oraz czy stwar. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP na budowie

  BHP na budowie

  Laurowski Tadeusz Wydanie 2016

  Wydawnictwo KaBe
  W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego. Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistó. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych z licencją otwartą

  BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych z licencją otwartą

  Meyer Wydanie 2013

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Film przygotowano dla potrzeb obowiązkowych szkoleń bhp przy obsłudze urządzeń elektrycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 285). Filmy instruktażowo-szkoleniowe są znakomitą pomocą w samokształceniu kierowanym, na kursach, szkoleniach, wykładach itp. Polecamy j. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w branży elektrycznej Efekty kształcenia wspólne dla branży

  BHP w branży elektrycznej Efekty kształcenia wspólne dla branży

  Kozyra Jacek, Bukała Wanda Wydanie 2016

  Wydawnictwo WSiP
  W podręczniku omówiono zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowano również źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżono przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż