BHP w praktyce Rączkowski 2016 Oddk

 • Kalendarz BHP 2017 Oddk Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy BHP w praktyce Rączkowski Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami
   
 • Bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin (z licencją zamkniętą)

  Bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin (z licencją zamkniętą)

  Smoliński Dariusz Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Wśród preparatów o działaniu chwasto-, owado-, bakterio- czy grzybobójczym nie ma takiego, który byłby obojętny dla człowieka. Nieostrożne obchodzenie się ze środkami chemicznymi może doprowadzić do ich wniknięcia do organizmu człowieka. Od znajomości zagadnień związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin zależ. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)

  Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego cel. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Dokumentacja powypadkowa CD

  Dokumentacja powypadkowa CD

  ODDK Wydanie 2012

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Stan prawny na październik 2012 r. – nowy wzór Karty wypadku dla osób niebędących pracownikami – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzen. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Opisy stanowisk pracy – wersja jednostanowiskowa (z licencją zamkniętą)

  Opisy stanowisk pracy – wersja jednostanowiskowa (z licencją zamkniętą)

  Jacek Jędrzejczak, Rafał Szulc Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Wymagania: Windows XP/Vista/7/8.1/10 Licencja otwarta – korzystasz z jednej kopii programu na potrzeby Twojej firmy i obsługiwanych podmiotów (licencja przeznaczona m.in. dla firm szkoleniowych, itp.) Wersja wielostanowiskowa (sieciowa) programu wprowadza możliwość instalacji na serwerze i korzystania przez wielu użytkowników. Wprowadza . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu technik BHP Z133 Szkoła ponadgimnazjalna

  Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu technik BHP Z133 Szkoła ponadgimnazjalna

  Bukała Wanda, Cieszkowski Tadeusz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji Z.13 (Ocenianie ryzyka zawodowego). W książce zawarto treści dotyczące przepisów prawa odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego, metod redukcji ryzyka zawodowego, a także rozróżniania czynników fizyc. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Ocena ryzyka zawodowego 2016

  Ocena ryzyka zawodowego 2016

  Wiedza i Praktyka, Rafał Kępka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego 2016 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oceny ryzyka zawodowego. Rozdział IZasady i metody oceny ryzyka zawodowego1. Wprowadzenie 7Podstawa prawna 7Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Kwalifikacja Z131 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP Szkoła ponadgimnazjalna

  Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Kwalifikacja Z131 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP Szkoła ponadgimnazjalna

  Cieszkowski Tadeusz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy). W książki zawarto treści dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracown. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Testy egzaminacyjne bhp

  Testy egzaminacyjne bhp

  Bogdan Rączkowski Wydanie 2012

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Testy do egzaminu w zakresie prawa pracy i zagadnień bhp dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników Inżynieryjno-technicznych. Program umożliwia: w. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż