BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 • BHP w praktyce Rączkowski Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)
   
 • Książka kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy

  Książka kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zalecana do stosowania na poszczególnych wydziałach lub zakładach w dużych i wielozakładowych przedsiębiorstwach. Służy do zapisu wyników kontroli przeprowadzonych przez służby bhp - zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uwag kierownika jednostki kontrolowanej, pozwala na kontrolowanie realizacji zaleceń po. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Dziennik szkoleń z zakresu bhp

  Dziennik szkoleń z zakresu bhp

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dziennik służy do dokumentowania szkoleń pracodawców wykonujących zadania służby bhp, okresowych określonej grupy stanowisk, np. okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Służy do wielokrotnego użycia i można w nim rejestrować kilka szkoleń różnego typu.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym

  Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Opracowanie obejmuje kartę okresowych przeglądów, wykaz zauważonych usterek, ewidencję napraw i remontów.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

  Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Sal. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy

  Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy

  Kaźmierczak Aleksandra Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz dotyczący wypadków przy pracy obfituje w liczne przykłady i odniesienia do konkretnych sytuacji z życia firm. Problemy te zostały przedstawione w kontekście wykładni prawa (wielokrotnie przywoływane orzecznictwo sądowe). Poradnik, kierowany głównie do pracodawców i służb bhp, poza szczegółowym omówieniem przepisów prawny. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Biuro dokumenty bhp

  Biuro dokumenty bhp

  Rafał Kępka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Zbiór 42 wzory dokumentów oraz 12 list kontrolnych związanych z realizacją zadań bhp w biurze. Wszystkie szablony dokumentów zostały dostosowane do ostatnich zmian w prawie. Przygotowane przez ekspertów wzory gwarantują bezpieczeństwo prawne. Szablony są gotowe do uzupełnienia i wydruku co oszczędza czas i pozwala skupić się na ważn. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

  Andrzej Uzarczyk Wydanie 2009

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są procesy technologiczne przetwarzające materiały i surowce. Stopień natężenia czynników szkodliwych decyduje o tym, czy środowisko pracy jest uciążliwe, oraz czy stwar. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP na budowie

  BHP na budowie

  Laurowski Tadeusz Wydanie 2016

  Wydawnictwo KaBe
  W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego. Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistó. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż