BHP w praktyce Rączkowski Oddk na 2015 rok

 • Kalendarz BHP 2016 BHP w praktyce Rączkowski Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia BHP 2015 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika
   
 • BHP w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  BHP w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  Winczewska Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Publikacja to zbiór praktycznych wskazówek niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa w szkole. Czytelnik znajdzie w niej zarówno wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, jak i pomieszczeń oraz terenu wokół placówki. Dołączona do książki płyta CD z wzorami dokumentów ułatwi wywiązywan. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją zamkniętą)

  Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją zamkniętą)

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją otwartą)

  Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją otwartą)

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w magazynie Vademecum BHP

  BHP w magazynie Vademecum BHP

  Zieliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka BHP w magazynie jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. Dowiesz się jakie wymagania organizacyjn i budowlane musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Zorganizujesz w sp. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w oświacie

  BHP w oświacie

  Abramowski, Wójcik Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Laboratoria, warsztaty, sale gimnastyczne, wycieczki, szkolenia, ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe, pierwsza pomoc. Publikacja stanowi narzędzie pomocne dyrektorom szkół różnego szczebla oraz przedszkoli, także specjalistom bhp wykonującym swoje zadania w placówkach oświatowych. Praktyczne rozwiązania zadań bhp-owskich – gotow. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w praktyce 2014 Rączkowski

  BHP w praktyce 2014 Rączkowski

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.W wyd. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Ochrona ppoż w praktyce

  Ochrona ppoż w praktyce

  Wydanie 2014

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach. Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpowiednio dostosowanej do niej zawartości merytorycznej ksią. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP na budowie Vademecum bhp

  BHP na budowie Vademecum bhp

  Klucha Wydanie 2014

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy na budowie, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jes. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż