BHP w praktyce Rączkowski MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Kalendarz BHP 2018 Oddk MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w praktyce Rączkowski Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji
   
 • Niezbędnik specjalisty ds. BHP

  Niezbędnik specjalisty ds. BHP

  Wiedza i Praktyka Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  W Niezbędniku specjalisty ds. bhp znajdują się informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pr. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w magazynie Vademecum BHP

  BHP w magazynie Vademecum BHP

  Lesław Zieliński Wydanie 2017

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka BHP w magazynie jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • ABC operatora wózka widłowego

  ABC operatora wózka widłowego

  Paweł Strycharski Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakła. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Bhp w placówkach oświatowych

  Bhp w placówkach oświatowych

  Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Publikacja zawiera wskazówki bhp dla wszystkich typów placówek oświatowych. Wskazówki i porady uwzględniają nowe przepisy i uwarunkowania wynikające z reformy systemu oświaty. W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzi. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami

  Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Szybki i intuicyjny dostęp do kilkuset gotowych do natychmiastowego wykorzystania wzorów dokumentów (wypadkowej, badań lekarskich, odzieży roboczej) instrukcji stanowiskowych, szkoleń bhp oraz kart oceny ryzyka zawodowego. Wzory są w pełni edytowalne. To już kolejna wersja popularnego programu Dokumentacja BHP na CD przeznaczonego dla ws. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Czynniki biologiczne na stanowisku pracy

  Czynniki biologiczne na stanowisku pracy

  Anna Obuchowska Wydanie 2007

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zgodnie art. 222¹ Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 81, poz. 716, pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynniki biologiczne, musi dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik.Od czego zacząć?Jakie informacje n. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Środki ochrony indywidualnej budownictwo z licencją zamkniętą

  Środki ochrony indywidualnej budownictwo z licencją zamkniętą

  Dariusz Smoliński Wydanie 2013

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Warunki i zakres użytkowania filmu:Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).Uwaga! Użytkown. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

  Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

  Aleksandra Kaźmierczak Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej itd. – przygotowane w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do in. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż