BHP w praktyce Rączkowski 2016 Oddk

 • BHP w praktyce Rączkowski Opisy stanowisk pracy – wersja jednostanowiskowa (z licencją zamkniętą) Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp
   
 • Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

  Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

  Bogdan Rączkowski Wydanie 2012

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 § 2 k.p.). Szkolenie obowiązuje wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktyki i uczniów. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Kalendarz BHP 2016

  Kalendarz BHP 2016

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kalendarz Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukol. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy czynniki biologiczne z licencją zamkniętą

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy czynniki biologiczne z licencją zamkniętą

  Rączkowski Bogdan, Wiśniewska Małgorzata, Iwona Weselak Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Czynniki biologiczne występują w wielu sektorach gospodarki. Rzadko są one widoczne gołym okiem, dlatego wielu pracowników i pracodawców nie zdaje sobie sprawy ze związanych z nimi zagrożeń. Zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne, z uwagi na potencjalny wpływ na zdrowie narażonych na nie pracowników, stanowi istotny probl. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w zakładach pracy

  BHP w zakładach pracy

  Tomaszewska Ewa Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Komentowane w lekturze przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z w ten sposób szerokiej gałęzi prawa. Książka ma na celu poszerzenie znajomości osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a wyprostowany i prześwitujący transmisja pozwoli na zrozu. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • infoKALENDARZ BHP 2016

  infoKALENDARZ BHP 2016

  Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W części merytorycznej infoKalendarza BHP znajdują się pogrupowane informacje przydatne w pracy każdego inspektora i osoby zajmującej się bezpieczeństwem pracy w firmie:- obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - badania profilaktyczne - wypadki przy pracy prace szczególnie niebezpieczne. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego cel. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Basińska Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Stres jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych związanych z aktywnością zawodową. Badania wykazały, że stres w pracy, oprócz negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowników, ma także wpływ na obniżenie efektywności funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie kosztów zarówno przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. W z. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. Z filmu dowiesz si. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż