BHP w praktyce Rączkowski 2016 Oddk

 • BHP w praktyce Rączkowski Opisy stanowisk pracy – wersja jednostanowiskowa (z licencją zamkniętą) Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp
   
 • BHP w zakładach pracy

  BHP w zakładach pracy

  Tomaszewska Ewa Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Komentowane w lekturze przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z w ten sposób szerokiej gałęzi prawa. Książka ma na celu poszerzenie znajomości osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a wyprostowany i prześwitujący transmisja pozwoli na zrozu. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • infoKALENDARZ BHP 2016

  infoKALENDARZ BHP 2016

  Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W części merytorycznej infoKalendarza BHP znajdują się pogrupowane informacje przydatne w pracy każdego inspektora i osoby zajmującej się bezpieczeństwem pracy w firmie:- obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - badania profilaktyczne - wypadki przy pracy prace szczególnie niebezpieczne. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego cel. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Basińska Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Stres jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych związanych z aktywnością zawodową. Badania wykazały, że stres w pracy, oprócz negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowników, ma także wpływ na obniżenie efektywności funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie kosztów zarówno przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. W z. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. Z filmu dowiesz si. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przepisy i normy elektryczne

  Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przepisy i normy elektryczne

  Wojnarski, Boczkowski Wydanie 2014

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książką z serii Przepisy i normy kierowanej do Elektryków. Omówione w niej zostały szczegółowo zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych a w tym: - Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne - Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej - Samoczynne wyłączenie zasilania - Samoczynne wyłączenie zasil. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia

  Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia

  Jan Pióro Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy. Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzin. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne przy obróbce metali i drewna

  Szkolenie wstępne przy obróbce metali i drewna

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2005

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 7 stanowiskach w obróbce metali i drewna Frezer - tokarz - szlifierz, Galwanizer, Lakiernik, Spawacz elektryczny,. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż