BHP w praktyce Rączkowski Oddk na 2016 rok

 • Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP BHP w praktyce Rączkowski Kalendarz BHP 2016 Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia
   
 • Wszystko o prawie pracy i BHP w 2015 roku

  Wszystko o prawie pracy i BHP w 2015 roku

  Madejek Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Podatkowe Gofin
  Książka stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Promocja zatrudnienia;- Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę;- Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracownikó. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

  Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

  Zdziennicka Kaczocha Grażyna Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Poradnik o zasadach BHP dla wszystkich pracodawców według aktualnych przepisów. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników. Bezpieczne warunki pracy. Warunki higieniczno-sanitarne. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy. Choroby zawodowe. Szkolenia BHP. Środki ochrony indywidualnej oraz. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy pytania i odpowiedzi

  Bezpieczeństwo i higiena pracy pytania i odpowiedzi

  Ambroziewicz Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pracowników działów kadr, oraz samych zatrudniony. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  BHP w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  Winczewska Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Publikacja to zbiór praktycznych wskazówek niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa w szkole. Czytelnik znajdzie w niej zarówno wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, jak i pomieszczeń oraz terenu wokół placówki. Dołączona do książki płyta CD z wzorami dokumentów ułatwi wywiązywan. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją zamkniętą)

  Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją zamkniętą)

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją otwartą)

  Prace z użyciem środków transportu kołowego (z licencją otwartą)

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w magazynie Vademecum BHP

  BHP w magazynie Vademecum BHP

  Zieliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka BHP w magazynie jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. Dowiesz się jakie wymagania organizacyjn i budowlane musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Zorganizujesz w sp. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w oświacie

  BHP w oświacie

  Abramowski, Wójcik Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Laboratoria, warsztaty, sale gimnastyczne, wycieczki, szkolenia, ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe, pierwsza pomoc. Publikacja stanowi narzędzie pomocne dyrektorom szkół różnego szczebla oraz przedszkoli, także specjalistom bhp wykonującym swoje zadania w placówkach oświatowych. Praktyczne rozwiązania zadań bhp-owskich – gotow. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż