BHP w praktyce Rączkowski 2016 Oddk

 • BHP w praktyce Rączkowski Opisy stanowisk pracy – wersja jednostanowiskowa (z licencją zamkniętą) Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby bhp i pracodawcy Pakiet płyt CD z materiałami szkoleniowymi bhp
   
 • DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  JACKIEWICZ B. Wydanie 2008

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej prak. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • BHP w zakładach pracy

  BHP w zakładach pracy

  Tomaszewska Ewa Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Komentowane w lekturze przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z w ten sposób szerokiej gałęzi prawa. Książka ma na celu poszerzenie znajomości osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a wyprostowany i prześwitujący transmisja pozwoli na zrozu. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • infoKALENDARZ BHP 2016

  infoKALENDARZ BHP 2016

  Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W części merytorycznej infoKalendarza BHP znajdują się pogrupowane informacje przydatne w pracy każdego inspektora i osoby zajmującej się bezpieczeństwem pracy w firmie:- obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - badania profilaktyczne - wypadki przy pracy prace szczególnie niebezpieczne. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

  Rączkowski Bogdan Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego cel. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Stres w pracy z licencją zamkniętą

  Basińska Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Stres jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych związanych z aktywnością zawodową. Badania wykazały, że stres w pracy, oprócz negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowników, ma także wpływ na obniżenie efektywności funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie kosztów zarówno przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. W z. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Prace z użyciem środków transportu kołowego z licencją zamkniętą

  Smoliński Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praca ze środkami transportu kołowego wymaga zręczności, ostrożności, a także znajomości zasad BHP. Nawet te, które mają prostą budowę, nie zawsze są bezpieczne w obsłudze. Film omawia zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem taczek, wózków jedno-, dwu-, trzy- i czterokołowych, spalinowych i specjalistycznych. Z filmu dowiesz si. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przepisy i normy elektryczne

  Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przepisy i normy elektryczne

  Wojnarski, Boczkowski Wydanie 2014

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książką z serii Przepisy i normy kierowanej do Elektryków. Omówione w niej zostały szczegółowo zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych a w tym: - Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne - Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej - Samoczynne wyłączenie zasilania - Samoczynne wyłączenie zasil. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia

  Szkolenia bhp komentarz do rozporządzenia

  Jan Pióro Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy. Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzin. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż