BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 • BHP dla pracowników administracyjno-biurowych BHP w magazynie Vademecum BHP Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami BHP w praktyce Rączkowski
   
 • Dziennik kontroli BHP i PPOŻ

  Dziennik kontroli BHP i PPOŻ

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Gotowe do wypełnienia protokoły na papierze samokopiującym.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

  Bogdan Rączkowski Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany (w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpiecz. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • KSIĄŻKA PRACY MASZYNY URZĄDZENIA

  KSIĄŻKA PRACY MASZYNY URZĄDZENIA

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Właściwe prowadzone zapisy w Książce pracy maszyny/urządzenia mogę mieć istotne znaczenie, kiedy nastąpi awaria maszyny/urządzenia lub związany z jej obsługą wypadek przy pracy. Zaleca się, aby książka była założona dla maszyn, urządzeń, które posiadają stałą obsługę, a zwłaszcza gdy pracują w cyklu wielozmianowym.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego SIP

  Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego SIP

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Księgi udostępnia się do wglądu zakładowej organizacji związkowej, organom samorządu załogi, organom PIP oraz innym organom kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Zapisy w tej księdze mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi. . Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Rejestr szkoleń z zakresu bhp

  Rejestr szkoleń z zakresu bhp

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Rejestr przeznaczony jest do ewidencjonowania odbytych szkoleń z zakresu bhp i ppoż.: instruktażu ogólnego i stanowiskowego, szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp, szkolenia okresowego pracowników, a także do zapisywania terminów następnych szkoleń okresowych.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Książka kontroli prac spawalniczych

  Książka kontroli prac spawalniczych

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Służy do zapisywania wyników kontroli przeprowadzanej po zakończeniu prac spawalniczych. Przeznaczona przede wszystkim do ewidencji prac spawalniczych w budynkach i budowlach, gdzie znajdują się palne elementy konstrukcyjne, a prace takie muszą być prowadzone. Książka pozwala w sposób przejrzysty prowadzić kontrolę i określić osoby o. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Książka kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy

  Książka kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zalecana do stosowania na poszczególnych wydziałach lub zakładach w dużych i wielozakładowych przedsiębiorstwach. Służy do zapisu wyników kontroli przeprowadzonych przez służby bhp - zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uwag kierownika jednostki kontrolowanej, pozwala na kontrolowanie realizacji zaleceń po. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż

 • Dziennik szkoleń z zakresu bhp

  Dziennik szkoleń z zakresu bhp

  Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dziennik służy do dokumentowania szkoleń pracodawców wykonujących zadania służby bhp, okresowych określonej grupy stanowisk, np. okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Służy do wielokrotnego użycia i można w nim rejestrować kilka szkoleń różnego typu.. Książka w dziale Szkolenia bhp i ppoż